O umelcovi

Umelecký maliar – Angelika Kučminová / rod.Schmerová

Niečo o mne:

Narodila som sa v Košiciach. Výtvarná činnosť už od detstva bola mojím hobby. Zdokonaľovala som sa v kresbe a maľbe vždy len ako samouk.

Ukončila som štúdium ako reprodukčná grafička na Polygrafickej škole. Po maturite som sa vydala a popri výchove 4. detí, dnes už dospelých, na ktorých som dnes veľmi hrdá, som úspešnne absolvovala pedagogické nadstavbové štúdium. Dlhé roky som tak s radosťou pracovala v školstve ako výtvarný pedagóg. Avšak  od  roku 2006 žijem natrvalo v meste Bardejov, kde naďalej voľne tvorím a rozvíjam svoje estetické cítenie.

Výstavy :

V Bardejove roku 2010, v kultúrnom stredisku na Radničnom námestí, som mala samostatnú prezentačnú výstavou s osemdesiatimi výtvarnými dielami. Takto som

sa predstavila Bardejovskej verejnosti nie len ako učiteľka výtvarnej výchovy

na umeleckej škole, ale tiež už aj ako samostatne tvorivá maliarka. Aj ku iným

ďalším verejným aktivitám som neustále ústretová. Priebežne na Facebooku prispievam vkladaním príspevkov, kde týmto spôsobom stále zverejňujem niečo svoje nové.

Niečo k mojej práci:

Maľujem a kreslím pre potešenie, ale aj na objednávku.

V  obrazoch sa ukrýva nielen môj talent daný od Boha, ale hlavne čas môjho života, ktorý som kresbe a maľbe  vždy s láskou venovala a aj moje cítenie duše, srdca

a tiež aj moje cítenie ku všetkému krásnemu, čo nás obklopuje.

Realistické stvárnenie portrétov, zvierat, krajiny aj iné tematiky podľa fotografickej predlohy sú mojou doménou.

Rovnako často s obľubou skúšam aj niečo nové, preto výsledky mojej tvorivosti sú technicky rôznorodé. Snažím sa  pri tvorivosti robiť veci vždy lepšie a kvalitnejšie. Umenie je nekonečná cesta zdokonaľovania sa a ja sa veľmi  rada učím.

Free WordPress Themes